Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.
      Ti zbožnější z nás tvrdí, že víno je důkazem existence vyšší "božské" inteligence, neboť je darem lidstvu, který poukazuje na existenci nebeského ráje. Na druhé straně i dnešní přísně racionální vědci nám říkají, že střídmí poživači vína žijí déle a jsou zdravější než abstinenti a nemírní pijáci. Národy žijící kolem břehů Středozemního moře, kde jsou zvláště příznivé podmínky pro pěstování vinné révy, žily s touto rostlinou pevně spjaté nejen ve vinici od mládí, ale i při každodenním podávání jídel je doprovázelo víno od nejútlejšího mládí, jak ukazují židovské tradice podávání zředěného vína i nemluvňatům. Stejně tak se udržel návyk na požívání vína zředěného vodou při každém jídle u jižních národů Evropy dodnes. Je to osvědčený způsob, jak předcházet nadměrnému pití a vyloučit alkoholismus již od útlého věku. Náš vztah k vínu může začít v raném věku studentských let jako první jarní láska, k níž se vždy vracíme, anebo může přijít v pozdějším věku jako sladká letní romance, která se rozroste s plnou vášní do vztahu jenž trvá po zbytek života. Milovníci vína současné doby patří ke šťastným lidem žijícím ve zlatém věku vína. Nikdy předtím nemělo tolik lidí možnost těšit se z tak dobrých vín a z tolika nejrůznějších končin světa jako dnes.
     Mezi tyto končiny patří i Česká republika, která, ač je pouhou tečkou na rozsáhlé mapě světových vín, přináší další rozměr a kvalitu do pestré mozaiky mezinárodní nabídky. České a moravské víno má letitou tradici a přes mnohá staletí se mu podařilo uchovat svou výjimečnost a kvalitu. To je také dáno specifickým charakterem vína, jenž umožňuje v danou dobu a v daném místě vzniknout vínu neopakovatelné kvality.
     Víno je totiž nápojem, který v sobě skrývá možnosti nekonečného množství variant měnících se mimo jiné s geografií, klimatem, technologií výroby, výrobcem i konzumentem. Víno je živý organismus: zraje, dosahuje vrcholu jakosti a stárne. Chceme-li plně vychutnat dary vína, musíme se tomu naučit, stejně jako bychom se učili cizí řeči. Pít víno bez správného pochopení je jako poslouchat cizí jazyk, jímž nemluvíme. Mohou nás sice potěšit lahodné zvuky a tóny, ale jeho obsahu plně neporozumíme. Správnému pití vína je třeba se učit.
     Chléb a víno jsou mystické symboly lidského žití. Doprovázejí člověka od doby, kdy se ze sběratele a lovce pozvolna stával usedlým a počal rozvíjet zemědělství. Obiloviny po zpracování na mouku poskytovaly základní potravinu - chléb. Nejen chlebem živ je člověk, ale i jeho duše potřebuje občasné pohlazení, vzpruhu a tělo prudší tok krve, aby se duše mohla rozlétnout k těžko dosažitelným výšinám. Není jiného nápoje ani prostředku, kterým by se lidská duše mohla nechat unášet tak bezelstně, sladce a příjemně, aniž by to mělo pro tělo škodlivé následky, jakým je mírné požití jakostního vína. Víno je nejjemnější realitou, která zobrazuje vlastnosti odrůdy révy vinné za současného působení půdních i polohopisných podmínek na ni, jakož i vlivů ročníkového průběhu počasí. Ale víno není jen produktem přírody, je současně výsledkem umění vinaře, je uměleckým výtvorem cílevědomého tvarování kéřů ve vinici v souladu s podmínkami přírody, tak aby vznikající hrozen byl tím jedinečným produktem, jenž může dát konečnému a vrcholnému uměleckému dílu vinaře - vínu takovou náplň, která je svědectvím o přírodních silách i o jejich pochopení tvůrcem vín a v plné šíři.
     O pivu se říká, že na to, abychom si na něm pochutnali, nás nemusí mít rádo. Tohle rozhodně neplatí o víně. Poctivé pití vína znamená navázat s ním partnerský vztah. Kvalitní víno si přímo vyžaduje osobnost, která ho dokáže ocenit. Kvalitní víno nevyjeví svá tajemství těm, kteří ho nejsou hodni. A právě tato kniha si klade za cíl naznačit vám cestu, jak se stát hoden kvalitního vína, jak nacházet jeho skryté kvality. Chce pomoci novicům nalézt směr a stávajícím milovníkům vína podat přátelskou ruku při hledání nového potěšení. Neboť každá láhev je nový horizont a každý milovník vína cestovatel v nekonečném světě nových zážitků a požitků.
     Pití vína může poskytnout uspokojující potěšení samotáři, ale přesto je vínu nejlépe, když se o něj podělíte s přítelem či přítelkyní. Víno je totiž tak trochu marnivé. Má rádo, když se o něm mluví.
     A tak si pojďme popovídat o víně a ponořme se do toho zázračného a záhadného světa, jehož původ je tak starý jako lidstvo samo.