Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.
Uvedené informace jsou s laskavým svolením vydavatele vybrány z knihy Viléma Krause, Zdeňka Kuttelvašera a Bohumila Vurma - Encyklopedie českého a moravského vína


Kniha je rovněž vydána v anglickém a německém jazyce.
Vydavatelem je Bohumil Vurm a Zuzana Foffová.


Adresa vydavatele:

        Bohumil Vurm
        P.O.Box 370
        111 21 Praha 1